Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

 HĐQT

 06:09 CH @ Thứ Hai - 01 Tháng Tư, 2024

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024 được tổ chức vào thời gian và địa điểm như sau:

  1. Thời gian: 08 giờ 30, ngày 23 tháng 4 năm 2024
  2. Địa điểm: Phòng Sài Gòn, Khách sạn KIM ĐÔ, địa chỉ: số 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
  3. Thành phần tham dự Đại hội:Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày ĐKCC 29/3/2024 theo thông báo của TCT Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM.
  4. Chương trình đại hội và tài liệu đại hội :

4.1 Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024;

4.2 Báo cáo về kết quả hoạt động giám sát năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;

4.3 Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập;

4.4. Các tờ trình tại đại hội :

5. Giấy tờ cần thiết khi tham dự Đại hội:

Đính kèm dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Trường hợp có vướng mắc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ban tổ chức ĐHĐCĐ để hướng dẫn. Email: pjtaco@pjtaco.com.vn; Điệnthoại: 028-38991101.

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Nguồn:   PJTACO