Giới thiệu

Chia sẻ

Giới thiệu PJTACO

PJTACO là doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. PJTACO được thành lập theo quyết định số 151/1999/QĐ –TTg, ngày 09-07-1999 của Thủ tướng Chính phủ. PJTACO chính thức hoạt động từ ngày 01-10-1999 với vốn điều lệ khi thành lập là 13,5 tỷ. Hiện nay vốn điều lệ của PJTACO là 230.4 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex (Tập đoàn xăng dầu Việt Nam) chiếm 51,22%.
- Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THUỶ PETROLIMEX.
- Tên giao dịch quốc tế: PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY
- Tên viết tắt :PJTACO
- Trụ sở: Tầng 7 Tòa nhà 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM.
- Điện thoại: (84) 283 991 101
- Fax: (84) 283 5121 775
- Email www.pjtaco.petrolimex.com.vn
​- Mã số doanh nghiệp : 0301825283

PJTACO thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 28-12-2006
- Mã chứng khoán : PJT

Hội đồng quản trị:
1. ÔngNgô Anh Dũng- Chủ tịch HĐQT
2. Bà Đặng Thị Xuân Hương - Ủy viên HĐQT
3. ÔngĐàm Trọng Nghĩa - Ủy viên HĐQT
4. ÔngNguyễn Duy Hải - Ủy viên HĐQT
5. ÔngNguyễn Tuấn Hưng- Ủy viên HĐQT 
6. Ông Phan Anh Đức - Ủy viên HĐQT

7. Ông Đỗ Hữu Nam -Ủy viên HĐQT độc lập

Ban kiểm soát:

1. Ông Hoàng Anh Tuấn - Trưởng ban
2. Ông Phạm Ngọc Sinh
3. Ông Trần Văn Trọng

Ban Tổng Giám đốc:
1.Bà  Đặng Thị Xuân Hương - Tổng giám đốc - Đại diện theo pháp luật
2. Ông Nguyễn Duy Hải - Phó Tổng giám đốc 
3. Ông Đàm Trọng Nghĩa - Phó Tổng giám đốc 
4. Ông Phạm Văn Toản - Phó Tổng giám đốc

5. Bà Nguyễn Thị Hiền -Phó Tổng giám đốc

Cơ cấu tổ chức:

Công ty có 5 phòng ban chức năng, 01 Đơn vị thành viên, 07 tàu biển, 05 tàu sông.
- Phòng Tổ chức Hành chính
- Phòng Kế toán - Tài vụ
- Phòng An toàn - Pháp chế - Hàng Hải
- Phòng Khai thác tàu biển
- Phòng Khai thác tàu sông
- Phòng Kỹ thuật - Vật tư


Đội tàu biển:

 • Long Phú 09
 • Long Phú 10
 • Long Phú 11
 • Long Phú 16
 • Long Phú 18
 • Long Phú 20

- Đội tàu sông:

 • Hàm Luông 08
 • Hàm Luông 09
 • Hàm Luông 10
 • Hàm Luông 16
 • Hàm Luông 18

- Công ty thành viên:

1. Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu và Thương mại Petrolimex
Tên viết tắt: PSC