Thông báo chào mua tàu biển

 HĐQT

 10:23 SA @ Thứ Tư - 27 Tháng Ba, 2024

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (PJTACO) có nhu cầu mua một tàu biển chở xăng dầu với các yêu cầu sau:

We, Petrolimex Joint Stock Tanker Company (PJTACO) hereby would like to invite you to offer for sale of MR Tanker as per our requirements as follows:

  • Loại tàu: tàu chở dầu
  • Type of vessel: Oil Tanker
  • Trọng tải toàn phần: từ 4.900 – 5.500 dwt
  • Deadweight: from 4.900 – 5.500 dwt
  • Nơi đóng: Hàn Quốc hoặc Nhật Bản (Năm đóng: dưới 15 tuổi).              HOẶC
  • Where built: Korea or Japan (Year Built: less than 15 years old)                    OR
  • Nơi đóng: Trung Quốc hoặc Việt Nam (Năm đóng: dưới 10 tuổi).               
  • Where built: China or Vietnam (Year Built: less than 10 years old)                   
  • Đăng kiểm: IACS Hoặc Việt Nam
  • Class: IACS Or Vietnam

Trân trọng kính mời các Chủ tàu là cá nhân/tổ chức trong và ngoài nước tham gia gửi chào giá cạnh tranh

The Owners of domestic / foreign organizations are kindly invited to participate  in the bidding to submit an offer          

Hồ sơ chào giá bao gồm: Giá bán, nơi giao tàu đặc tính kỹ thuật tàu (Q88), HVPQ6...

The offer should include: the price, place of delivery, technical specifications (Q88), HVPQ6....


Mọi chi tiết xin liên hệ:

For more details, please contact:

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (PJTACO)

Tầng 7, Tòa nhà 322, Điện Biên Phủ, P22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ông (Mr): Đàm Trọng Nghĩa  

ĐT: +8428 38991101/ Fax: +8428 35123345

Email: pjtaco@pjtaco.com.vn  or trongnghia@pjtaco.com.vn

Nguồn:   PJTACO