Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (10-04-2018)

HĐQTPJTACO
11:20' SA - Thứ hai, 26/03/2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Pjtaco) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2018 được tổ chức vào thời gian và địa điểm như sau:

 1. Thời gian: 08 giờ 30, ngày 10 tháng 4 năm 2018 (đăng ký từ 8h00’).
 2. Địa điểm: Phòng hội nghị C Tầng trệt - Khách sạn VICTORY

Địa chỉ: số 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

 1. Nội dung Đại hội theo chương trình ( file đính kèm):

3.1. Báo cáo hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị;

3.2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018 của Tổng Giám đốc;

3.3. Báo cáo về kết quả hoạt động giám sát năm 2017; và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát;

3.4 Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập;

3.5. Các tờ trình tại đại hội :

 • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
 • Báo cáo lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2017; Đề xuất phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018.
 • Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2018.
 • Sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị nội bộ Công ty
 • Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 1. Thành phần và điều kiện tham dự:
 • Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty Pjtaco theo danh sách chốt ngày 09/3/2018 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 • Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời, Giấy CMND/Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền).
 • Trường hợp không thể tới dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Thành viên HĐQT, BKS Công ty hoặc người khác tham dự Đại hội theo Mẫu giấy ủy quyền (tại website www.pjtaco.petrolimex.com.vn); người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.
 • Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: ĐT 08-38991101, Ông Hào: 0932 189 202, Bà Nga: 0909 112 699.

(Thông báo này thay cho Giấy mời, trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời). File đính kèm

Tài liệu phục vụ Đại hội:

 1. Báo cáo hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị;
 2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018 của Tổng Giám đốc;
 3. Báo cáo về kết quả hoạt động giám sát năm 2017; và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát;
 4. Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập;
 5. Các tờ trình tại đại hội :
 1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 2. ​Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT
 3. Giấy ủy quyền tham dự DHCD năm 2018
Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn