Công bố gia hạn nộp báo cáo tài chính năm 2018

HĐQTPJTACO
02:53' CH - Thứ năm, 03/05/2018

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Pjtaco) xin trân trọng công bố về việc gia hạn nộp báo cáo tài chính như sau :
Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT_BTC ngày 06/10/2015 và được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước tại văn bản số 2485/UBCK-GSĐC ngày 19/4/2018, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex phải công bố BCTC quý và BCTC soát xét quý (nếu có) lập cho năm tài chính 2018 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá năm (05) ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.
Công ty Pjtaco cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn