Quá Trình Phát Triển

01:09' SA - Thứ ba, 03/01/2012

Sau khi chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, PJTACO đã nỗ lực phát triển và duy trì các hoạt động kinh doanh truyền thống như sửa chữa, đóng tàu và vận tải xăng dầu đường sông, đồng thời chuyển mạnh sang vận tải xăng dầu ven biển. Đây có thể nói là một bước đi chiến lược của PJTACO, nhờ đó đã tạo những bước phát triển mạnh cả về quy mô đội tàu vận tải cũng như thị trường vận tải xăng dầu của PJTACO.
- Năm 2000, PJTACO đã đầu tư hoán cải hai tàu sông thành tàu chạy ven biển có trọng tải 750 tấn và 338 tấn;
- Năm 2003, PJTACO tiếp tục hoán cải một tàu sông thành tàu chạy ven biển có trọng tải 600 tấn;
- Năm 2004, PJTACO đầu tư mua một tàu chạy ven biển có trọng tải 700 tấn;
- Năm 2006, PJTACO đầu tư mua tàu Long Phú 06 chở xăng dầu ven biển trọng tải 2427 tấn;
- Năm 2008, PJTACO đầu tư mua tàu Long Phú 08, chở xăng dầu ven biển trọng tải 1800 tấn và tàu PJT 17 chở hàng khô trọng tải 3242 tấn.
Cho đến nay đội tàu vận tải xăng dầu ven biển của PJTACO hoạt động đạt hiệu quả cao, đã cho thấy rằng hướng đầu tư phát triển vận tải ven biển của PJTACO là hợp lý và đúng đắn.
Ngoài ra, để nâng cao phát triển thị trường vận tải xăng dầu đường sông và nâng cao chất lượng đội tàu,
- Năm 2003 và năm 2005 PJTACO đã đầu tư mua hai tàu sông có trọng tải 1.000 tấn/chiếc có chất lượng và tính năng kỹ thuật cao,
- Năm 2006 PJTACO đầu tư đóng mới hai tàu sông trọng tải 1000 tấn/chiếc,
- Năm 2007 PJTACO đóng mới một tàu sông trọng tải 1400 tấn (do PJTACO đóng). Các tàu đóng mới hoạt động đạt hiệu quả cao, đáp ứng được yêu cầu cao của khách hàng.
Bên cạnh việc phát triển về kinh doanh vận tải xăng dầu, PJTACO tiếp tục phát triển và mở rộng thị trường sửa chữa đóng mới tàu , tăng cường công tác tiếp thị, xây dựng giá thành có tính cạnh tranh đối với các đơn vị khác. Để tăng tính chủ động trong kinh doanh cho Xí nghiệp Sửa chữa đóng tàu Bình Chánh, PJTACO đã thành lập Xí nghiệp Sửa chữa Đóng tàu -Thương mại Petrolimex, đến năm 2008 chuyển thành Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu và Thương mại Petrolimex..
Trên cơ sở Phòng Thương mại, ngày 1/2005, PJTACO đã thành lập “Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex” hạch toán kế toán phụ thuộc, tháng 8-2006 chuyển thành Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Vận tải Petrolimex.
Khi thành lập PJTACO, vốn điều lệ là 13,5 tỷ đồng. Với mức vốn này đã không đáp ứng đủ nhu cầu hoạt động của PJTACO, gây không ít khó khăn cho sự phát triển của Công ty, do vậy:

- Năm 2003, vốn điều lệ của PJTACO tăng lên 14,596 tỷ đồng, Tổng Công Ty Xăng Dầu Việt Nam chiếm 35 % vốn điều lệ;

- Năm 2004, vốn điều lệ của PJTACO tăng lên 19,370 tỷ đồng,Tổng Công Ty Xăng Dầu Việt Nam chiếm 51,21 % vốn điều lệ;

- Năm 2006, vốn điều lệ của PJTACO tăng lên 35 tỷ đồng, Tổng Công Ty Xăng Dầu Việt Nam chiếm 51,21 % vốn điều lệ;
- Năm 2007 vốn điều lệ của PJTACO tăng lên 70 tỷ đồng, Tổng công ty xăng dầu Việt Nam chiếm 51,2%
-Năm 2008 vốn điều lệ của Công ty là 84 tỷ đồng, Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam chiếm 51,21%.

PJTACO luôn chú trọng đến nhân tố con người, xác định rõ đây là yếu tố quan trọng giúp cho PJTACO phát triển, vì vậy PJTACO đã tuyển chọn những người có năng lực, trình độ và có tâm huyết với Công ty. PJTACO luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; chăm lo đời sống, điều kiện làm việc của CB-CNV, thực hiện đầy đủ các chính sách chế độ đối với người lao động.

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .